Stambeni krediti

“AIK banka” je pripremila specijalnu ponudu prilagođenu Vašim mogućnostima.

“AIK banka” kroz projektno finasniranje podržava naš projekat “Vojvođanka” i daje posebne uslove za kupovinu svim našim kreditnim kupcima.